Tanja Nijmeijer - Facts

Over deze Website


Geruchten en Misvattingen in de Media over Tanja Nijmeijer - de Feiten

Wat is feit, wat is mening en wat is onwaar over Tanja Nijmeijer? Er is veel geschreven over haar in Nedeland, maar bijv. nog niet hoe het precies zit met haar uitlevering, vervolging of rechtszaak. Er blijken een aantal aantoonbare misvattingen en geruchten over Tanja Nijmeijer  in de media te circuleren. Wij hebben hier geprobeerd de belangrijkste die wortel hebben geschoten in de publieke opinie, te ontzenuwen. Een meta-journalistiek onderzoek op kleine schaal naar de Nederlandse mainstream media dus.  U vindt hier zeker niet alle feiten over Tanja Nijmeijer! De trigger voor ons om deze website op te zetten was een uitzending van het programma 'Kwesties' (archived versie) op NPORadio1 van Zondag 26 Januari 2020, waarin uitgenodigde gasten praten over lokale politieke thema's en landelijke actuele zaken. De gasten van het programma zijn vaak wel deskundig op het gebied waarvoor ze uitgenodigd zijn, maar op het gebied van andere actuele zaken waarover ook gesproken wordt vaak niet. Dan vallen ze net als iedereen terug op wat ze gelezen hebben of op TV gezien. En dat geeft ons een klein kijkje in de algemene publieke opinie over een bepaald onderwerp. Straat-interviews geven een veel minder goed beeld van de publieke opinie omdat vaak geselecteerd wordt op one-liners en interessante types door de regisseur of redactie. Een discussie op de radio tussen random geselecteerde mensen geeft een beter beeld, hoewel wij ons er erg van bewust zijn dat het een héle kleine steekproef is. Die uitzending van Kwesties van 26 januari ging o.a. over het nieuws dat Tanja Nijmeijer de FARC had verlaten, dat vrij breed werd uitgemeten in Nederland. De TV-journaals, talkshows en landelijke dagbladen hebben er allemaal aandacht aan besteed. Meteen vielen ons al een paar stevige misvattingen op onder de uitgenodigde sprekers en de presentatrice in Kwesties. Wij besloten er een klein projectje van te maken en deze site op te zetten om aan te tonen hoe des-informatie vanuit de main-stream media, kan leiden tot hardnekkige beeldvorming in de publieke opinie. Het projectje is echter wel een project geworden. We zullen hier de komende dagen nog meer over publiceren.

De figuur Tanja Nijmeijer is een bijna ideaal onderwerp om vanuit de hoek van opinievorming te bestuderen. Ze heeft 10 jaar geïsoleerd in de Colombiaanse jungle gezeten en in die 10 jaar is het voor haar vrijwel onmogelijk geweest om van alle geruchten en misvattingen in Nederland kennis te nemen of die zelfs maar te weerleggen. De media en andere personen hebben over haar geschreven zonder hoor en wederhoor toe (te kunnen) passen. De Nederlandse media zijn daarbij vaak erg afhankelijk van de Colombiaanse, en die laatste zijn bepaald niet onafhankelijk geweest in de periode dat het conflict speelde. Media konden ook hun eigen agenda aan die verhalen ophangen. Sociale media deden er vaak nog een schepje bovenop. In de vier jaar dat Nijmeijer deel uitmaakte van de onderhandelings-delegatie op Cuba, heeft ze weliswaar verscheidene interviews gegeven, maar de media zelf waren nagenoeg geen onderwerp in die interviews. Ze had toen zelf ook een soort PR-functie en had diezelfde media dus nodig. Nadat in 2016 het vredesakkoord gesloten werd heeft ze bewust de keuze gemaakt zich minder zichtbaar in de media op te stellen

We hebben geprobeerd om de belangrijkste geruchten te identificeren en tot de bron ervan te komen, en die bron te toetsen op juistheid en betrouwbaarheid. Iets wat  journalisten dus 'normaal gesproken' zouden moeten doen vóórdat ze publiceren. We hebben gezien dat dat helaas toch niet veel gebeurd is. De Nederlandse media hebben vaak berichten overgenomen van andere media met de gedachte dat als we de bron maar vermelden dat dan alles OK is. Maar wat als die andere media nou berichten hebben gefabuleerd of (ook) niet hebben nagetrokken?

'Wij',  Isabel, Miranda en Wesley, zijn een klein clubje alumni communicatie-wetenschappen. Wij willen benadrukken dat het ons alleen gaat om de zuivere tracering van nieuws- en geruchtenbronnen en hoe dit zijn weg vindt naar, beklijft in, en zich versterkt in  de publieke opinie in Nederland. Wij willen hier duidelijk stellen dat wij niet pro-FARC, of pro-Tanja-Nijmeijer zijn. Het gaat ons er alleen  om duidelijk te maken hoe misvattingen en fake-news kunnen ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn. We zijn voor deze site te werk gegaan als zgn. "fake-news investigators" en hebben gezocht naar de vroegste bron van foute berichtgeving. We hadden in principe ook kunnen schrijven over een andere persoon, maar  Tanja Nijmeijer bleek gewoon een interessante casus in meerdere opzichten.

Deze website heeft ook niet de intentie om precies te onderzoeken  wat Tanja Nijmeijer dan wél  voor (oorlogs-)misdaden precies heeft gepleegd of medeplichtig aan is geweest. Dat ligt buiten onze competentie! Dat zal hoogst waarschijnlijk pas duidelijk worden tijdens sessies van haar casus bij het Colombiaanse tribunaal inzake het binnenlandse conflict (JEP). Tegen die tijd zullen wij daarover berichten. De twee terreur-acties waar ze bij betrokken was en die zij in haar in november 2021 verschenen boek beschrijft, zijn in de periode van 6 maanden dat ze deel uitmaakte van de FARC-milicia in Bogotá hoogstwaarschijnlijk niet de enige. Wel hebben wij Nederlandse juristen ingeschakeld voor de artikelen over een mogelijke Nederlandse rechtszaak en een mogelijke Nederlandse uitlevering aan de verenigde Staten. Wij richten ons hier verder voornamelijk op dat wat in de Nederlandse media verschenen is en aantoonbaar incorrect is, hoe dat heeft kunnen ontstaan en hoe dat de publieke opinie beïnvloed heeft. Verder hebben we besloten om artikelen regelmatig te aktualiseren als daar reden voor is.

Op sommige pagina's van deze site wordt in een inspringende alinea - begrensd met "[..." en "...]" en in donkerblauwe tekst wat achtergrond-informatie gegeven over bepaalde zaken.  die  in relatie staan het onderwerp van de pagina.  Het betreft in de meeste gevallen informatie over het interne Colombiaanse conflict en de voortgang van het JEP-tribunaal. Ook zijn een paar artikelen toegevoegd met achtergrond-informatie.

Wilt U reageren op de de onderwerpen die hier besproken zijn, gebruik dan s.v.p. het contact-formulier.

Lees verder op deze site over:

Nijmeijer in de FARC 

Tanja Nijmeijer en een Rechtzaak in Nederland voor Misdaden met Terroristisch Oogmerk

Red Notice Interpol en Uitleveringsverzoek Tanja Nijmeijer Verenigde Staten

De 'Terroriste' Tanja Nijmeijer

De Gevonden Dagboeken van Tanja Nijmeijer

Fake News over Tanja Nijmeijer

Heeft Tanja Nijmeijer een Kind Vermoord?

Dodelijke Bomaanslag Sportkleding Magazijn door Tanja Nijmeijer

Tanja Nijmeijer Zegt Lidmaatschap van de Politieke FARC Partij Op


Published 27-january-2020Last Updated 14-june-2022