Tanja Nijmeijer - Facts

Fake News


Klopt het wel dat Tanja Nijmeijer betrokken was bij een aanslag waarbij een kind om het leven kwam? Staat het vast dat zij 'bloed aan haar handen' heeft? Vanuit het perspectief van opinievorming hebben wij hier enkele hardnekkige en steeds terugkerende fake-news berichten over Tanja Nijmeijer in de Nederlandse media nagetrokken. Wij hebben gezocht naar de initiële bronnen en vertellen hier over onze bevindingen.
De toenemende invloed van fake news in de tijden van sociale media, massamedia en internet is zorgelijk. Het heeft een groeiende invloed op de publieke opinie. En aangezien steeds meer populistische politici hun beleid laten afstemmen op de publieke opinie in plaats van op valide en goed onderzochte argumenten, wordt de invloed van fake news op de politiek ook steeds groter. 'Fake-news' wordt niet alleen bewust in sommige (door de staat gecontroleerde) media gepubliceerd in de hoop te worden overgenomen door de Social en/of Main Stream Media en zo controverse te zaaien in de publieke opinie. 'Fake-news' kan ook gewoon ontstaan door menselijke fouten en/of journalistieke onnauwkeurigheden en als het dan maar sensationeel genoeg is, wordt het óók door alle Main Stream Media (MSM) overgenomen. Als later gecorrigeerd wordt door de oorspronkelijke bron, wordt de correctie vaak niet overgenomen door diezelfde MSM, het heeft immers vaak weinig nieuwswaarde meer. We zien ook dat fake-news in de loop der tijd kan blenden met ander fake-news over hetzelfde onderwerp. Slachtoffer-aantallen worden dan door elkaar gegooid bijvoorbeeld. Journalistieke onnauwkeurigheden zijn vaak:

  • het niet toepassen van hoor en wederhoor, het alléén afgaan op partijdige bronnen,

  • het zich niet afvragen wie er belang heeft bij het verspreiden van een bepaald nieuwsbericht en wat dat belang precies is,

  • tijdsdruk om als eerste te publiceren,

  • het klakkeloos overnemen van berichten die gepubliceerd zijn door andere media,

  • hoofd-redactionele en adverteerders-druk om te publiceren conform 'het lezersprofiel' om te verkomen dat lezers of adverteerders opzeggen,

  • het niet kritisch beoordelen van een nieuwsbron die afkomstig is van een autoriteit.

In het geval van Tanja Nijmeijer spelen vooral hoor en wederhoor een rol. Er zijn veel zaken gepubliceerd zonder Tanja Nijmeijer om wederhoor te vragen. Ze zat geïsoleerd in de jungle natuurlijk, maar was wel voor de pers bereikbaar in Cuba vanaf november 2012. In de Cuba-periode zijn bepaalde zaken eveneens ge(-her)publiceerd zonder wederhoor toe te passen. Een ander feit dat een rol speelde is dat gedurende het Colombiaanse conflict en in het bijzonder tijdens de termijnen van president Uribe (2002-2010), de berichtgeving over het conflict vaak gecontroleerd werd door het Colombiaanse leger en de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, Colombiaanse geheime dienst). De DAS werd door het bekend worden van intensieve samenwerking met illegale paramilitaire groeperingen en andere schandalen in 2011 opgeheven en ging over in de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Het Colombiaanse leger was zelf partij in het conflict en dat betekende dat heel veel misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door het leger en de paramilitairen (die vaak in opdracht van het leger opereerden) onder het tapijt geveegd werden, terwijl de misdaden gepleegd door de FARC en ELN breeduit werden uitgemeten en militaire acties van bijvoorbeeld de FARC werden gecriminaliseerd. Ook de Colombiaanse pers was (vaak noodgedwongen) heel erg partijdig in de berichtgeving. De Nederlandse media zijn voor hun berichtgeving over Colombia afhankelijk van correspondenten, die uit kosten-overwegingen vaak heel Zuid- en Midden-Amerika plus Mexico moeten verslaan. Die Nederlandse correspondenten kunnen vaak niet veel anders doen dan de Colombiaanse media volgen en daar hun eigen beperkte duiding aan geven in de beperkte tijd die ze kunnen geven aan het land Colombia. De DAS voerde o.a. duidelijk beleid tegen het recruteren van buitenlandse strijders in de FARC-gelederen. Buitenlandse strijders zouden de FARC internationaal legitimeren. De gevonden dagboeken van Tanja Nijmeijer zijn niet toevallig naar het Spaans vertaald door een Nederlandse correspondente in Bogotá. Het was veel logischer en correcter geweest een beëdigd vertaler daarvoor in te huren. De Colombiaanse pers kreeg door het leger geselecteerde citaten aangereikt en Liduine Zumpolle kreeg een volledige kopie, zodat ze dat kon gebruiken in haar boek over Tanja Nijmeijer dat vooral tot doel had potentiele buitenlandse mede-strijders te ontmoedigen.

Lees meer op deze site over fake news:

Heeft Tanja Nijmeijer een Kind Vermoord?

Dodelijke Bomaanslag Sportkleding Magazijn door Tanja Nijmeijer

Tanja Nijmeijer Zegt Lidmaatschap van de Politieke FARC Partij Op

en verder:

Tanja Nijmeijer en een Rechtzaak in Nederland voor Misdaden met Terroristisch Oogmerk

Red Notice Interpol en Uitleveringsverzoek Tanja Nijmeijer Verenigde Staten

De 'Terroriste' Tanja Nijmeijer

De Gevonden Dagboeken van Tanja Nijmeijer

Geruchten en Misvattingen in de Media over Tanja Nijmeijer - de Feiten

Nijmeijer in de FARC


Last Updated 31-jan-2020Last Updated 22-Nov-2020