Tanja Nijmeijer - Facts

De Opzegbrief (en verder)


Tanja Nijmeijer heeft op Zondag 19 Januari 2020 de politieke partij FARC  als lid verlaten. Ze heeft dit gedaan door middel van een brief aan het partijbestuur. Het item was groot nieuws en haalde alle dagbladen en TV-journaals, niet alleen in Nederland maar ook in Colombia. De aandacht ging volledig uit naar Tanja Nijmeijer en niet naar de achtergronden van het post-conflict proces. Verscheide media meldde gewoon dat ze uit de FARC gestapt is, zonder daarbij te noemen dat de huidige politieke FARC partij geheel andere statuten heeft dan de oude FARC-EP guerrilla organisatie. Het is opvallend dat in geen enkele Nederlands dagblad, website, of andere news-outlet de brief in zijn geheel gepubliceerd is. Er zijn onder verwijzing naar de Colombiaanse pers alleen zinsnedes van de brief gepubliceerd gelardeerd met eigen interpretaties en ultra-korte analyses en met vaak daaronder een korte samenvatting van haar levensloop bij de FARC. Het lijkt tekenend voor de luiheid van de Nederlandse media dat geen enkele Nederlandse redacteur de moeite heeft genomen om even te zoeken naar het origineel en de hele brief te publiceren. Het zijn maar vijf regels en die zijn zo vertaald; een kleine moeite. We vonden hem binnen twee minuten hier (archived versie):

Estimados camaradas,

creo que cuando se lleva años en un espacio sin sentirse sintonizada con lo que se decide, discute o planifica, es hora de partir antes de convertirse en obstáculo. Para mi, el partido ha mutado en algo que no puedo asimilar todavía, quizás comprender nunca. Pero de lo que sí estoy segura, es que ya no encaja conmigo.

Presento mi renuncia al partido; no cumpliré más tareas partidarias. Estaré disponible para cualquier cosa que puedan necesitar en lo personal, ya que parto con un sincero aprecio para muchos y muchas de ustedes.

Saludo cordial,

Alexandra Nariño


De vrije vertaling luidt:

Beste kameraden,

Ik denk dat als je jarenlang in een omgeving bent geweest zonder dat je je goed voelt bij wat er beslist, besproken of gepland wordt, het tijd is om te vertrekken voordat je een obstakel wordt. Voor mij is de partij gemuteerd tot iets waarin ik nog steeds niet kan assimileren, en misschien nooit zal kunnen begrijpen. Maar wat ik zeker weet, is dat het niet meer bij mij past.

Ik neem ontslag uit de partij; ik zal geen partij-taken meer uitvoeren. Ik zal beschikbaar zijn voor alles wat u persoonlijk nodig heeft, want ik vertrek met een oprechte waardering voor velen van u.

Hartelijke groet,

Alexandra Nariño

(Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie))

Het is een korte verklaring en er is dus niet veel over te zeggen, maar de Nederlandse media hebben niet de moeite genomen om zelf even te zoeken naar wat ze dan nog wel doet en wat de context is. Daarom hebben wij op deze plaats enige informatie toegevoegd. 
Aangezien de laatste tijd meerdere partijleden die zich niet gehoord voelen hun lidmaatschap hebben opgezegd, lijkt het erop dat de partijleiding (bestaande uit oude FARC-commandanten) nog steeds moeite heeft om echt democratisch en inclusief leiding te geven. Bovendien heeft de partij in de laatste parlements- en lokale verkiezingen heel weinig stemmen gehaald wat duidt op een ernstig imago- en/of PR-probleem. De strukturele sabotage van de vredesakkoorden door de rechtse Duque-regering en de continue moorden op gedemobiliseerde Farc strijders (zo'n 90 tot februari 2020, waarvan een significant percentage wraakmoorden betreft tussen FARC ex-strijders ondferling) zetten ook druk op de partij. Ook is er scheiding waar te nemen binnen de partij tussen leden die meer 'strijd' willen leveren tegen de Duque regering en de leden die gekozen hebben voor de geleidelijke democratische weg.
Door haar afscheid van de FARC-partij valt waarschijnlijk ook wat extra inkomen (naast haar studiebeurs) weg. Het is onduidelijk of zij al een andere bron van inkomsten heeft gevonden. Mogelijk zoekt ze een betaalde baan.
Wat verder te melden is, is dat Tanja Nijmeijer de naam van haar Twitter accoount met 25.000 volgers heeft veranderd van @Tanja_Farc in @nijmeijer_tanja en dat ze haar top-banner van haar twitter-account heeft gewijzigd. De oude top-banner die er een paar jaar gestaan heeft, vermeldde de tekst "Nuestra Única Arma Será la Palabra" (ons enige wapen zal het woord zijn). Het is niet te hopen dat het weghalen van die banner een voorteken is en ze zich zal aansluiten bij de gewapende FARC-dissidenten o.l.v. Iván Márquez. Als ze dat zou doen, ontrekt ze zich aan de rechtsgang van het JEP tribunaal en zal ze bij aanhouding in Colombia een strafproces krijgen en voor de Colombiaanse strafrechter dienen te verschijnen om zich te verantwoorden voor eventuele misdaden van vóór het vredesverdrag 2016 en de misdaden gepleegd als dissident. Bovendien verliest ze per direct haar permanent visum. Colombia zal haar uitleveren aan de V.S., nadat ze haar straf in Colombia uitgezeten heeft. Als ze onverhoopt vlucht naar Nederland, zal Nederland haar uitleveren aan Colombia of de V.S.. De condities die hier beschreven staan en waardoor het voor Nederland in rechte onmogelijk is haar op dit moment  uit te leveren aan de V.S., gelden dan ook niet meer.  Het zou jammer maar ook dom zijn, want het opnieuw oppakken van de wapens door de FARC is juist wat de Colombiaanse neo-liberalen ("Uribistas") graag willen. Het binnenlandse conflict met de FARC heeft de afgelopen 50 jaar er juist voor gezorgd dat de neo-liberalen de Colombiaanse maatschappij konden ondermijnen en hun rijkdom, bezit en politieke invloed in Colombia fors konden opbouwen, uitbreiden en bestendigen ten koste van de laagste klassen.
Sinds het opzeggen van haar lidmaatschap op 20 Januari 2020 heeft ze een aantal weken niet meer getwitterd. Ook heeft ze sindsdien nog geen enkel interview gegeven of op een andere manier haar besluit toegelicht. Waarschijnlijk speelt loyaliteit aan de partij een rol. Waar was ze nu nog wel actief ten tijde van haar opzegging? Ze was nog actief in de Colombiaanse stichting CEPDIPO (Centro de Pensamiento y Diálogo Político Dirección académica) als internationaal begeleider. CEPDIPO's belangrijkste doelstelling is het bevorderen van studies, onderzoek en sociaal-economische en politieke analyses om op die manier bij te dragen aan de opbouw van vrede, democratie, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en sociale integratie in Colombia. Mogelijk dat ze daar wat meer tijd aan gaat besteden. Ze werkt daar o.a. aan deel 15 van de serie Cuadernos Implementación met de titel "La Comunidad Internacional: Soporte imprescindible" (De Internationale Gemeenschap: Onmisbaar Support). Ook was/is ze adviseur van de CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), een bij regerings-decreet ingestelde commissie om de implementatie van de vredesakkoorden te monitoren. Haar activiteiten voor CEPDIPO en CSIVI heeft ze kort na het opzeggen van haar FARC-lidmaatschap beëindigd. 

Verder studeert ze sinds zomer 2019 voor een master in "Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial" aan de Javeriana Universiteit van Cali* (ranking #1579 WUR 2022/23, ter vergelijking: Universiteit Utrecht #73). Er zijn verschillende universiteiten en instituten die studiebeurzen beschikbaar hebben gesteld voor ex-FARC-strijders. Ook de staat heeft studiebeurzen beschikbaar gesteld vanuit het budget van het reïntegratie-programma. Ze heeft dus waarschijnlijk een studiebeurs toegekend gekregen. Het betreft een master-studie van 4 semesters (2 jaar totale studieduur), die omgerekend EUR 2200,- per jaar kost en volgens de brochure bestemd voor o.a. toekomstige vredes- en ontwikkelingswerkers. De 2-jarige master-studie is in 2017 - een jaar na de vredesakkoorden - in het leven geroepen en wordt vooralsnog voor 7 jaar gegeven. De Javeriana universiteit is de top 1 universiteit van het land, met een campus in Bogotá en sinds 1970 ook in Cali. Het is een particuliere katholieke universiteit zonder winstoogmerk, gesticht in 1623 door Jezuïten en vernoemd naar de heilig verklaarde jezuïten missionaris Francisco Javier (Franciscus Xaverius), geboren in Navarra, Noord Spanje. Deze Universiteit is meestal de eerste keus voor de Colombiaanse elite. Eerder heeft ze een door dezelfde universiteit verzorgde studie "Gestión del Diálogo Social Intercultural, Planificación Territorial y Consolidación de la Paz" van 160 uur op lokatie in een integratie-kamp (ZVTN) in La Elvira  gevolgd en daarvoor een baccalaureaat behaald in juli 2017.  Haar vriend Vladimir (a.k.a. Boris) studeert Diseño de Comunicación Visual (ontwerp van visuele communicatie, 8 semesters, 4 jaar) aan de  Javeriana Universiteit  en heeft medio Februari 2020 via een uitwisselingsprogramma een semester  van de studie "digital business skills" (o.a. digital marketing, business intelligence en big data)  gevolgd aan de Deust Universiteit in Bilbao, Baskenland Spanje. Vladimir (Boris) heeft in november 2021 eveneens zijn afstudeerproject succesvol afgerond.

Het schrijven van een dissertatie is een fulltime job, gemiddeld 40 uur per week gedurende een periode van gemiddeld 4 jaar. Waar houdt Nijmeijer zich zoal verder mee bezig naast haar promotie-onderzoek en proefschrift? Haar man heeft een eigen bedrijfje Totumas SAS in grafisch design, typografie en fotografie, waarin zij meehelpt. Veel opdrachtgevers komen uit het sociale coöperatie-netwerk van ex-strijders Ecomun (Economías Sociales del Común, Sociale Economie van de Gemeenschap). De opdrachten gaan bijv. om ontwerp van promotie- en verpakkings-materiaal voor producten van coöperaties opgericht door ex-strijders. Zij is mede-initiator van een nieuwe coöperatie Cooperativa Multiactiva de Mano en Mano die voornamelijk ondersteunende diensten verleent aan andere coöperaties van ex-strijders (én de omringende plattelandsgemeenschappen) in Zuid-West Colombia op het gebied van marketing, transport, commercie, enz.. Er zijn zo'n 140 coöperaties van ex-strijders ontstaan na het vredes-akkoord in Colombia, waarvan er 70 succesvol zijn en de andere 70 nog best wat hulp kunnen gebruiken. De coöperaties in het Ecomun-netwerk houden zich voornamelijk bezig met het produceren voor de consumentenmarkt. Dus geen half- of bulk-producten, maar producten in consumenten-verpakking/eenheden. Denk aan kleding, honing, schoeisel, gekweekte vis, koffie.

Op 4 November 2021 verscheen het door haarzelf geschreven boek (voor een belangrijk deel gratis te lezen op Google Books) "Tanja Nijmeijer - van Guerrilla naar Vredesproces" bij uitgeverij Hollands Diep. Ze heeft n.a.v. dit boek een video interview gegeven met de RTL4 talkshow van Eva Jinek, een interview-artikel / podcast met NRC correspondent Nina Jurna, een radio interview met Mieke van der Weijden en Peter de Bie in het programma Nieuwsweekend, en een interview-artikel met het Belgische magazine Knack.

[...* In Juli 2021 heeft Tanja Nijmeijer haar maestría (master-thesis) "THE SOCIAL REPRESENTATION OF THE ENEMY CONSTRUCTED BY THE FARC-EP (1964-2019)" ingeleverd en op 11 Oktober 2021 verdedigd. Ze heeft  haar master-titel ontvangen. De thesis is geschreven in het Engels en gaat over het vijandsbeeld dat FARC-guerrilleros tijdens het conflict internaliseerden en die volgens haar onderzoek anders (humaner) zou zijn dan in het verleden voorgesteld door de gevestigde orde in Colombia. De thesis heeft een paar weken op een aan de Javeriana Universiteit geliëerde website gestaan. Wij hebben hem daar kunnen lezen. Bij de gebruikte methodiek van de thesis zijn wat vragen te stellen. De thesis is gebaseerd op interviews met maar 15 ex-FARC strijders (een statistsch niet relevant aantal) waarbij het enige criterium is geweest dat de geïnterviewde minimaal 5 jaar lid van de FARC moet zijn geweest. De thesis bevatte geen vragenlijst of transcripten van de interviews, zodat niet door de lezer gecontroleerd kon worden op eventueel 'sturende vragen'. Op de logische mogelijkheid dat het vijandsbeeld van een FARC-stads-miliciano (iemand die terreurdaden pleegt) kan verschillen van een FARC-commando, FARC-commandant of FARC-soldaat, wordt door haar niet ingegaan. Ook kan persoonlijke ervaring heel erg meespelen in het vijandsbeeld dat iemand heeft. Een FARC-lid wiens vader, moeder, broer en/of zus vermoord zijn door regeringstroepen heeft een ander vijandsbeeld dan iemand die helemaal geen persoonlijk leed heeft meegemaakt en zich uit ideële motieven heeft aangesloten. Ook dit is door haar onbenoemd gebleven.  Dat het (gemiddelde) vijandsbeeld gedurende het 50-jarige conflict hevig kan veranderen door bijv. toegenomen oorlogsmisdaden aan beide zijden of door de intensiteit van de strijd, was voor haar ook geen criterium. En je kunt je terecht afvragen of zij de juiste persoon is om dit onderzoek te doen, ze is immers als ex-FARC-lid niet onpartijdig. In haar boek kondigde ze aan óók te gaan promoveren  aan de Universidad del País Vasco (Universiteit van Baskenland, Spanje - ranking #347 WUR 2022/23) op de doctrine en het vijandsbeeld zoals die heersten in de FARC, maar ditmaal óók zoals die bestonden in het Colombiaans leger. Voor iemand zonder enige graad in Sociale Psychologie lijkt het nogal een uitdaging om een dissertatie te schrijven over dit onderwerp. Het onderwerp van haar masterscriptie - én nu ook haar promotie-onderzoek - is trouwens in Colombia al vaker onderzocht en over geschreven. Gebruik bijv. de Spaanse zoekterm "La Representación Social Del Enemigo Construida Por Las FARC-EP". Haar promotie-onderzoek zal ze niet zonder beurs kunnen doen en dat betekent in ieder geval dat zij voor een aantal jaren verzekerd is van een vaste inkomstenbron. Voor een promotiebeurs worden gewoonlijk ook een aantal verplichtingen aan de promovendus gesteld zoals bijvoorbeeld het begeleiden van bachelor- en master-studenten en soms ook het geven van colleges. Als dat het geval is, wordt dat wel improviseren, zolang ze Colombia niet kan verlaten...]

Op 17 September 2022 is Tanja getrouwd met haar vriend Boris in de kapel van de Javeriana Universiteit in Cali.  Aansluitend was een bruiloft. Onder de genodigden waren de Colombiaanse minister van werkgelegenheid, een oud senator, oud Europese diplomaten en directeuren van NGO's. Een fotoverslag (archived) van Raya Revista getuigt van een stijlvolle, emotionele en feestelijke gelegenheid. Door te trouwen met een Colombiaan kan zij de Colombiaans nationaliteit aanvragen naast de Nederlandse. Mogelijk heeft zij met haar huwelijk gewacht totdat de linkse regering van president Gustavo Petro in augustus 2022 aan de macht kwam, omdat de vorige rechtse regering van Ivan Duque de aanvraag van de Colombiaanse nationaliteit door haar - in theorie - had kunnen weigeren.  Als zij de tweede Colombiaanse nationaliteit heeft verkregen dan is beëindiging van haar verblijf in Colombia door het simpel innemen van haar permanente verblijfsvergunning niet meer mogelijk. Haar man Boris heeft een zoon van ongeveer 15 jaar oud, die regelmatig bij hen verblijft in Cali.

In het voorjaar van 2023 kwam de documentaire 'Tanja Up In Arms' van de Duitser Marcel Mettelsiefen gereed. Mettelsiefen is een gerenommeerd documentairemaker, wiens documentaires verschillende prijzen hebben gewonnen, waaronder twee Emmy's en een Oscar-nominatie. Hij heeft met onderbrekingen een aantal jaren aan die dokumentaire gewerkt. De documentaire wordt op internationale dokumentaire festivals vertoond als ook in gespecialiseerde filmhuizen. De VPRO, de duitse NDR en het Britse BBC-Storyville zijn o.a. financiers en t.z.t. zal de dokumentaire dus ook uitgezonden worden door o.a. die zenders (De VPRO heeft de docu op 21 dec. 2023 uitgezonden en is nog terug te zien op NPOStart). In Duitsland was de release datum 4 Mei onder de naam "Tanja - Tagebuch einer Guerrillera" op het München DOKfest.  In Nederland wordt de docu 31 augustus gereleased in een aantal gesecteerde bioscopen via filmdistributeur CinemaDelicatessen. Later zal de docu ook betaald online te zien zijn via het platform PICL . Wij hebben de docu bekeken. Naar onze mening is ie zeker vakkundig gemaakt. Maar door dat  de geïnterviewden grotendeels tot de inner circle van Nijmeijer behoren en Nijmeijer zelf ook haar visie verkondigt in de docu, krijgen de FARC én Nijmeijer volgens ons teveel  het etiket opgeplakt van de goedwillende idealisten, die de grote sociale onrechtvaardigheid in de Colombiaanse samenleving wilden bestrijden en dat daarbij helaas enige collateral damage is ontstaan.  De vele oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en terroristische aanslagen die jarenlang (naast de paramilitairen en het Col. leger) óók door de FARC gepleegd zijn, laten een heel andere werkelijkheid zien, zoals o.m. te lezen is op deze site.


Lees verder op deze site over:

Tanja Nijmeijer en een Rechtzaak in Nederland voor Misdaden met Terroristisch Oogmerk

Red Notice Interpol en Uitleveringsverzoek Tanja Nijmeijer Verenigde Staten

De 'Terroriste' Tanja Nijmeijer

De Gevonden Dagboeken van Tanja Nijmeijer

Fake News over Tanja Nijmeijer

Heeft Tanja Nijmeijer een Kind Vermoord?

Dodelijke Bomaanslag Sportkleding Magazijn door Tanja Nijmeijer

Geruchten en Misvattingen in de Media over Tanja Nijmeijer - de Feiten 

Nijmeijer in de FARC Published 06-februari-2020
Last Updated 05-januari-2024