Tanja Nijmeijer - Facts

De Opzegbrief


Tanja Nijmeijer heeft op Zondag 19 Januari 2020 de politieke partij FARC als lid verlaten. Ze heeft dit gedaan door middel van een brief aan het partijbestuur. Het item was groot nieuws en haalde alle dagbladen en TV-journaals, niet alleen in Nederland maar ook in Colombia. De aandacht ging volledig uit naar Tanja Nijmeijer en niet naar de achtergronden van het post-conflict proces. Verscheide media meldde gewoon dat ze uit de FARC gestapt is, zonder daarbij te noemen dat de huidige politieke FARC partij geheel andere statuten heeft dan de oude FARC-EP guerrilla organisatie. Het is opvallend dat in geen enkele Nederlands dagblad, website, of andere news-outlet de brief in zijn geheel gepubliceerd is. Er zijn onder verwijzing naar de Colombiaanse pers alleen zinsnedes van de brief gepubliceerd gelardeerd met eigen interpretaties en ultra-korte analyses en met vaak daaronder een korte samenvatting van haar levensloop bij de FARC. Het lijkt tekenend voor de luiheid van de Nederlandse media dat geen enkele Nederlandse redacteur de moeite heeft genomen om even te zoeken naar het origineel en de hele brief te publiceren. Het zijn maar vijf regels en die zijn zo vertaald; een kleine moeite. We vonden hem binnen twee minuten hier (archived versie):

Estimados camaradas,

creo que cuando se lleva años en un espacio sin sentirse sintonizada con lo que se decide, discute o planifica, es hora de partir antes de convertirse en obstáculo. Para mi, el partido ha mutado en algo que no puedo asimilar todavía, quizás comprender nunca. Pero de lo que sí estoy segura, es que ya no encaja conmigo.

Presento mi renuncia al partido; no cumpliré más tareas partidarias. Estaré disponible para cualquier cosa que puedan necesitar en lo personal, ya que parto con un sincero aprecio para muchos y muchas de ustedes.

Saludo cordial,

Alexandra Nariño


De vrije vertaling luidt:

Beste kameraden,

Ik denk dat als je jarenlang in een omgeving bent geweest zonder dat je je goed voelt bij wat er beslist, besproken of gepland wordt, het tijd is om te vertrekken voordat je een obstakel wordt. Voor mij is de partij gemuteerd tot iets waarin ik nog steeds niet kan assimileren, en misschien nooit zal begrijpen. Maar wat ik zeker weet, is dat het niet meer bij mij past.

Ik neem ontslag uit de partij; ik zal geen partij-taken meer uitvoeren. Ik zal beschikbaar zijn voor alles wat u persoonlijk nodig heeft, want ik vertrek met een oprechte waardering voor velen van u.

Hartelijke groet,

Alexandra Nariño

(Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie))

Het is een korte verklaring en er is dus niet veel over te zeggen, maar de Nederlandse media hebben niet de moeite genomen om zelf even te zoeken naar wat ze dan nog wel doet en wat de context is. Daarom hebben wij op deze plaats enige informatie toegevoegd.
Aangezien de laatste tijd meerdere partijleden die zich niet gehoord voelen hun lidmaatschap hebben opgezegd, lijkt het erop dat de partijleiding (bestaande uit oude FARC-commandanten) nog steeds moeite heeft om echt democratisch en inclusief leiding te geven. Bovendien heeft de partij in de laatste parlements- en lokale verkiezingen heel weinig stemmen gehaald wat duidt op een imago- en/of PR-probleem. De strukturele sabotage van de vredesakkoorden door de rechtse Duque-regering en de continue moorden op gedemobiliseerde Farc strijders (zo'n 90 tot nog toe) zetten ook druk op de partij. Ook is er scheiding waar te nemen binnen de partij tussen leden die meer 'strijd' willen leveren tegen de Duque regering en de leden die de de gekozen hebben voor de geleidelijke weg.
Door haar afscheid van de FARC-partij valt waarschijnlijk ook haar inkomen voor een groot deel weg. Het is onduidelijk of zij al een andere bron van inkomsten heeft gevonden. Mogelijk zoekt ze een betaalde baan.
Wat verder te melden is, is dat Tanja Nijmeijer de naam van haar Twitter accoount met 25.000 volgers heeft veranderd van @Tanja_Farc in @nijmeijer_tanja en dat ze haar top-banner van haar twitter-account heeft gewijzigd. De oude top-banner die er een paar jaar gestaan heeft, vermeldde de tekst "Nuestra Única Arma Será la Palabra" (ons enige wapen zal het woord zijn). Het is niet te hopen dat het weghalen van die banner een voorteken is en ze zich zal aansluiten bij de gewapende FARC-dissidenten o.l.v. Iván Márquez. Als ze dat zou doen, ontrekt ze zich aan de rechtsgang van het JEP tribunaal en zal ze bij aanhouding in Colombia een strafproces krijgen en voor de Colombiaanse strafrechter dienen te verschijnen om zich te verantwoorden voor eventuele misdaden van vóór het vredesverdrag en de misdaden gepleegd als dissident. Bovendien verliest ze per direct haar permanent visum. Colombia zal haar uitleveren aan de V.S., nadat ze haar straf in Colombia uitgezeten heeft. Als ze onverhoopt vlucht naar Nederland, zal Nederland haar uitleveren aan Colombia of de V.S.. De condities die hier beschreven staan en waardoor het voor Nederland in rechte onmogelijk is haar op dit moment uit te leveren aan de V.S., gelden dan ook niet meer. Het zou jammer maar ook dom zijn, want het opnieuw oppakken van de wapens door de FARC is juist wat de Colombiaanse neo-liberalen (Uribistas) graag willen. Het binnenlandse conflict met de FARC heeft de afgelopen 50 jaar er juist voor gezorgd dat de neo-liberalen de Colombiaanse rechtstaat konden ondermijnen en hun rijkdom, bezit en politieke invloed in Colombia konden opbouwen.
Sinds het opzeggen van haar lidmaatschap op 20 Januari 2020 heeft ze een aantal weken niet meer getwitterd. Ook heeft ze sindsdien nog geen enkel interview gegeven of op een andere manier haar besluit toegelicht. Waarschijnlijk speelt loyaliteit aan de partij een rol. Waar is ze nu nog wel actief? Ze is nog actief in de Colombiaanse stichting CEPDIPO (Centro de Pensamiento y Diálogo Político Dirección académica) als internationaal begeleider. CEPDIPO's belangrijkste doelstelling is het bevorderen van studies, onderzoek en sociaal-economische en politieke analyses om op die manier bij te dragen aan de opbouw van vrede, democratie, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en sociale integratie in Colombia. Mogelijk dat ze daar wat meer tijd aan gaat besteden. Ze werkt daar aan deel 15 van de serie Cuadernos Implementación met de titel "La Comunidad Internacional: Soporte imprescindible" (De Internationale Gemeenschap: Onmisbaar Support). Ook was/is ze lid van de CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), een bij regerings-decreet ingestelde commissie om de implementatie van de vredesakkoorden te monitoren. Onduidelijk is of ze daar actief in blijft. Verder studeert ze sinds zomer 2019 voor een master in "Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial" aan de Javeriana universiteit van Cali*. Het is een studie van 4 semesters (2 jaar), die omgerekend EUR 2200,- per jaar kost en volgens de brochure bestemd voor o.a. toekomstige vredes- en ontwikkelingswerkers. De 2-jarige studie is in 2017 - een jaar na de vredesakkoorden - in het leven geroepen en wordt vooralsnog voor 7 jaar gegeven. De Javeriana universiteit is de top 1 universiteit van het land, met een campus in Bogotá en sinds 1970 ook in Cali. Het is een particuliere katholieke universiteit zonder winstoogmerk, gesticht in 1623 door Jezuïten en vernoemd naar de heilig verklaarde jezuïten missionaris Francisco Javier (Franciscus Xaverius), geboren in Navarra, Noord Spanje. De Universiteit is meestal de eerste keus voor de Colombiaanse elite. Eerder heeft ze een door dezelfde universiteit verzorgde studie "Gestión del Diálogo Social Intercultural, Planificación Territorial y Consolidación de la Paz" van 160 uur op lokatie in La Elvira gevolgd en daarvoor een baccalaureaat behaald in juli 2017. Haar vriend Vladimir (a.k.a. Boris) is per medio Februari 2020 een studie "digital business skills" gaan volgen aan de Deust Universiteit in Bilbao, Baskenland Spanje. Die studie omhelst o.a. digital marketing, business intelligence en big data.

* In Juli 2021 heeft Tanja Nijmeijer haar maestría (master-thesis) "THE SOCIAL REPRESENTATION OF THE ENEMY CONSTRUCTED BY THE FARC-EP (1964-2019)" ingeleverd en op 11 Oktober verdedigd. Ze heeft haar master-titel ontvangen. De thesis is geschreven in het engels en gaat over de vijandsbeelden die FARC-guerrilleros tijdens het conflict internaliseerden en die volgens haar onderzoek anders zijn dan in het verleden voorgesteld door de gevestigde orde. In haar boek kondigde ze aan ook te gaan promoveren aan de universidad del País Vasco (universiteit van Baskenland).


Lees verder op deze site over:

Tanja Nijmeijer en een Rechtzaak in Nederland voor Misdaden met Terroristisch Oogmerk

Red Notice Interpol en Uitleveringsverzoek Tanja Nijmeijer Verenigde Staten

De 'Terroriste' Tanja Nijmeijer

De Gevonden Dagboeken van Tanja Nijmeijer

Fake News over Tanja Nijmeijer

Heeft Tanja Nijmeijer een Kind Vermoord?

Dodelijke Bomaanslag Sportkleding Magazijn door Tanja NijmeijerPublished 06-feb-2020
Last Updated 01-nov-2021