Tanja Nijmeijer - Facts

Dagboeken


Zoekende naar feiten over Tanja Nijmeijer voor ons project kwamen we ook de berichtgeving over haar gevonden dagboeken tegen.

Op 18 Juli 2007 werd het kamp van FARC commandant Carlos Lozada in de morgen aangevallen door het Colombiaanse leger. Volgens de Colombiaanse berichtgeving waren de ongeveer 30 FARC guerrilleros zich aan het klaarmaken voor de lunch en een aantal was zich aan het wassen. Het verzet was zwak en iedereen vluchtte onmiddelijk. Velen hebben 15 dagen moeten lopen door de jungle voor dat ze bij een ander FARC-kamp aan kwamen. De dagboeken van Tanja Nijmeijer werden gevonden door het leger. De Nederlandse correspondente voor het ANP in Bogotá Wies Ubags werd gevraagd door de militaire inlichtingendienst de dagboeken te vertalen in het Spaans. Zij hoefde daar niet lang over na te denken, zo beschrijft ze in haar eigen feuilleton (archived versie). Ubags ontving van de inlichtingendienst een kopie op CD-ROM voor eigen gebruik. Daarna werden door de inlichtingendienst nauwkeurig geselecteerde gedeeltes in de Colombiaanse media gepubliceerd. De citaten gingen over frustraties van het leven binnen de FARC, maar ook over persoonlijke ontboezemingen van haar liefdesleven. De subtiel uitgekozen en vrijgegeven citaten uit Tanja Nijmeijers dagboeken - waaraan wij om begrijpelijke redenen hier niet linken - moesten het beeld van de FARC organisatie in de Colombiaanse publieke opinie beschadigen en nieuwe recrutering voorkomen. Het had tot gevolg dat Tanja Nijmeijer ineens grote bekendheid kreeg. Ze kreeg door die publicaties in Colombia een bedenkelijke reputatie, ze zou o.a. het liefje zijn van meerdere FARC commandanten. Veel Nederlandse media namen dagboek-citaten over. De NOS publiceerde alle citaten volledig. Liduine Zumpolle, ex-PAX-medewerker in Colombia, werd ook een volledige kopie van de dagboeken aangeboden, die ze gebruikte voor reportages in de Nederlandse media en haar boek 'TANJA een Nederlandse bij de FARC', dat ook in Colombia in het Spaans is verschenen en dat vooral de recrutering van studenten moest tegengaan. Elsevier Magazine voelde zich geroepen in Nederland ook een duit in het zakje te doen door haar 'jungle-stoeipoes' te noemen. Toen zij in Cuba verbleef voor de vredesonderhandelingen, kwamen al die oude berichten in de Colombiaanse pers ook weer boven drijven. Ze zou volgens die Colombiaanse pers ook veelvuldig gesignaleerd zijn in Cubaanse uitgaansgelegenheden, waarvoor elk bewijs ontbrak. In de Colombiaanse sociale media werd haar naam veelvuldig met de woorden asesina, puta en hija de puta geassocieerd.

Maar in Nederland is het publiceren van andermans geschriften zonder toestemming een schending van het auteursrecht en het citeren uit onrechtmatig gepubliceerde dagboeken is een schending van het citaatrecht. Er moet wel een heel erg groot nationaal belang zijn wil een civiele rechter in Nederland dat laten prevaleren boven de publicatie van privacy-gevoelige citaten uit iemands persoonlijke dagboeken. Dat nationaal belang was er in Nederland zeker niet. Er waren geen grote aantallen jonge Nederlandse mensen die toe traden tot de Colombiaanse FARC. Tanja nijmeijer is de enigste geweest in het 50-jarig bestaan van de gewapende FARC. Ook in Colombia biedt het auteursrecht en citaatrecht bescherming, maar werd het desondanks geschonden door de Colombiaanse media inzake de dagboeken van Tanja Nijmeijer. Het citaatrecht geldt daar echter minder voor bekende personen; Tanja Nijmeijer was toen nog een onbekend persoon. Er is nooit een civiele zaak in Colombia aangespannen wegens het schenden van het auteurs- en citaatrecht van de dagboeken. Het is twijfelachtig of een Colombiaanse rechter een schadevergoeding had toegewezen in een dergelijke zaak. Er was namelijk wel enig belang bij het publiceren van delen uit die dagboeken. Het moest adolescenten en jong volwassenen ervan weerhouden zich aan te sluiten bij de FARC en hen vooral duidelijk maken dat het leven in FARC kampen niet alleen lichamelijk en geestelijk zwaar is maar ook moreel verwerpelijk (terwijl bij de FARC op deserteren vaak de kogel staat). Er werd in die tijd flink gerecruteerd door de FARC onder studenten in de Colombiaanse grote steden. Naast kinderen met een leeftijd van 10-13 jaar, zijn jong volwassenen altijd een ideale doelgroep om te recruteren voor elk leger en welke 'rechtvaardige' gewapende strijd dan ook. Die groepen bieden mentaal heel weinig weerstand tegen hun commandanten. Dat blijkt keer op keer overal. Terwijl een leeftijd van 15 jaar volgens de Geneefse conventie een toegestane leeftijd is om te recruteren voor de strijd, werden door de FARC, ELN, het Colombiaanse leger en de paramilitaire legers ook kinderen onder de leeftijd van 15 jaar ingezet en is bijv. te lezen in het boek Militarized Youth, The Children of the FARC van Johanna Higgs. Jong volwassenen zijn bovendien al vaak fysiek volwassen maar nog niet gebonden aan een levenspartner of gezin. Ook jonge studenten kun je nog veel wijs maken, omdat ze vaak nog niet goed een kritisch standpunt kunnen innemen ten opzichte van nieuwe informatie buiten hun eigen vakgebied. De echte levenservaring, politieke inzichten, kennis van de geschiedenis, ontbreekt heel vaak. Daar komt bij dat ze net de wereld een klein beetje beginnen te begrijpen, maar toch vaak al direct een grote drive hebben om die wereld te verbeteren. Dat is vaak niet alleen een ideale voedingsbodem voor leden-wervers van politieke partijen en politiek activisme, maar ook voor recruteurs van verzets- of guerrilla-organisaties. Als, zoals in het geval van de FARC de jonge recruten terecht komen in een geïsoleerde omgeving zoals de Colombiaanse jungle die afgesloten van de buitenwereld is, dan zijn dat ook nog eens ideale omstandigheden om de jonge rekruten een bepaald ideologisch gedachtegoed bij te brengen. De commando-structuur zorgt bovendien voor een welkome groepspolarisatie. Groepspolerisatie is een bekend psychologisch proces binnen besloten groepen, waarin de leden onderling gaan wedijveren, wie het beste de groeps-ideologie volgt en elkaar 'scherp' houden.

Er werd in Nederland gevreesd dat na het bekend worden van de dagboeken van Tanja Nijmeijer, zij binnen de FARC zwaar gestraft zou worden en misschien wel geëxecuteerd. Naar eigen zeggen heeft ze een relatief lichte straf ondergaan, die o.a. bestond uit corvee en het graven van latrine sleuven. Wij hebben geen harde bewijzen, maar wij denken dat 'de straf' uit verplichte zelfkritiek met als consequentie het meewerken aan PR-werkzaamheden, hoewel propaganda een beter woord is. Zij had door haar dagboeken immers de vuile was van de FARC buiten gehangen en moest die negatieve PR nu zelf maar herstellen. Die PR-werkzaamheden bestonden vooral uit het geven van een uitgebreid video-interview met Jorge Botero, de Colombiaanse pro-FARC journalist, die speciaal daarvoor naar het FARC kamp afreisde. Beelden van dat interview, waarin ze in een perfect gestreken gevechtspak en met iets te kleine vechtpet, maar met constant een M16 tegen de schouder het FARC verhaal deed, zijn ook op de Nederlandse TV vertoond door de IKON op 10 november 2010 ("Tanja en haar Verhaal"). In die propaganda video vertelt ze o.a. vrij open dat haar werk als militie-lid in Bogotá bestond uit het plaatsen van [brand-]bommen met bestelbusjes bij bedrijven in Bogotá. Dat gebeurde veelal s'nachts om slachtoffers te voorkomen. In de video kwam uiteraard ook een debunk van de berichten over haar gevonden dagboeken aan bod. Ze moest hoogst waarschijnlijk a.g.v. haar 'straf' ook meewerken aan het boek van Jorge Botero over haar leven bij de FARC, 'La Vida No Es Facil, Papi: Tanja Nijmeijer, La Holandesa de Las Farc', dat in Januari 2011 verschenen is bij uitgever Ediciones B Colombia Grupo Zeta dat licht gebaseerd is op de afgenomen interviews en aangevuld met een rijke fantasie. Het toetreden van haar tot de FARC vredesdelegatie in Havana, Cuba in november 2012 moet volgens ons in dit licht bezien worden. Internationale Public Relations werd een belangrijke taak van haar als delegatielid, hoewel zeker in de beginjaren van het 4-jarige onderhandelingstraject in Havana de nadruk gewoonte getrouw meer lag op propaganda bestemd voor de eigen achterban. Ze onderhield een engelstalige website www.farc-epeace.org, en een Youtube-kanaal; ze gaf regelmatig interviews aan de buitenlandse pers waaronder ook de Nederlandse; ze zette zich in voor het zingen van speciale liederen en video-clips; ze presenteerde het FARC-nieuws op het eigen YT-kanaal; ze sprak regelmatig 'saludo'-videos uit naar buitenlandse communistische groeperingen. Het propagandistische boek van Jorge Botero over haar leven bij de FARC werd in 2014 onder de titel 'Las siete vidas de Tanja Nijmeijer: la holandesa de las FARC' opnieuw uitgegeven bij uitgever OceanSur, als PR-stunt. Die heruitgave heeft ze zelf ook nog in een video gepromoot. Na het sluiten van het definitieve vredesakkoord in oktober 2016 heeft zij nagenoeg geen interviews meer gegeven aan de main stream media, hoewel er ongetwijfeld veel verzoeken voor zijn gedaan. In Januari 2020 heeft zij tenslotte ook haar lidmaatschap van de politieke partij FARC opgezegd en ook toen heeft ze daar geen interviews over gegeven.

Ons verbaast het dat er nooit een civiele zaak aangespannen is tegen alle media die die dagboek-citaten in Nederland hebben gepubliceerd. In Nederland zijn in boeken, kranten en tijdschriften, maar ook in TV-reportages namelijk soms ook nieuwe delen geciteerd, die niet eerder in Colombia gepubliceerd waren. De verjaringstermijn op het schenden van het auteursrecht bedraagt 20 jaar. Er hadden flinke schade-vergoedingen kunnen worden toegekend, zie bijvoorbeeld de civiele zaak uit 2015 (archived versie) over onrechtmatig gepubliceerde citaten uit de dagboeken van de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra.

Het blijkt dat je de publieke opinie stevig kunt beïnvloeden door heel selectief geselecteerde informatie over een persoon of organisatie te publiceren en andere informatie doelbewust weg te laten. In een land als Colombia waar informatie over het interne gewapende conflict streng door het leger gecontroleerd werd en wordt, is dat natuurlijk heel makkelijk. Maar als in een vrij land als Nederland de media dat klakkeloos overnemen van de Colombiaanse media zonder enige duiding is dat zorgwekkend. Het argument dat vaak wordt gebruikt is 'dat het toch al op straat ligt'. Maar dat is helaas juridisch vaak geen valide argument in Nederland.

Lees verder op deze site over:

Fake News over Tanja Nijmeijer

Heeft Tanja Nijmeijer een Kind Vermoord?

Dodelijke Bomaanslag Sportkleding Magazijn door Tanja Nijmeijer

Tanja Nijmeijer Zegt Lidmaatschap van de Politieke FARC Partij Op

Tanja Nijmeijer en een Rechtzaak in Nederland voor Misdaden met Terroristisch Oogmerk

Red Notice Interpol en Uitleveringsverzoek Tanja Nijmeijer Verenigde Staten

De 'Terroriste' Tanja NijmeijerPublished 01-feb-2020Updated 13-dec-2021